18. asrın ortasında önce kendi matbaasını kuran ve sonra 18 bin kıymetli kitap biriktiren; Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî Ve Kurduğu Kütüphaneler

AHMED ZİYÂÜDDÎN
GÜMÜŞHÂNEVÎ’NİN
HAYATI
Esas adı, Ahmed bin Mustafa bin
Abdurrahman el-Gümüşhânevî’dir.
Daha ziyâde Ziyâüddîn mahlası
ve Gümüşhânevî nispeti ile şöhret
bulmuştur. Gümüşhane’nin Emirler
Mahallesi’nde 1228/1813 yılında
doğmuştur (Gündüz, 1984, s.11).
Henüz on yaşındayken ticaret
için Trabzon’a göç eden ailesi ile
birlikte buraya gelen Gümüşhânevî
Hazretleri, tahsiline Trabzon’da
devam etmiştir.

Esas adı, Ahmed bin Mustafa bin Abdurrahman el-Gümüşhânevî’dir. Daha ziyâde Ziyâüddîn mahlası ve Gümüşhânevî nispeti ile şöhret bulmuştur. Gümüşhane’nin Emirler Mahallesi’nde 1228/1813 yılında doğmuştur (Gündüz, 1984, s.11).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir