Acı ve gözyaşı ile kurulan; PAKİSTAN

Hüseyin Ünsal

Pakistan Müslümanları kendilerini bizlere yakın hissediyor ve seviyorlar. Yaşadıkları acılar ve siyasi kargaşaya rağmen hayatlarına devam ediyorlar. Memleket geniş ve kalabalık; Lahor ve Multan ise görmeye değer şehirler.

Hicri 93, miladi 712 senesinde henüz 17 yaşında olan meşhur Haccac-ı Zalim’in yeğeni Muhammed bin Kasım es-Sekafi komutasındaki orduyla güneyden Multan’a kadar olan bölgeleri fethetti. Bundan yaklaşık 300 sene sonra Sultan Mahmud Gaznevi Hindistan üzerine 17 sefer yaptı. Osmanoğullarının diğer Türk beylikleri ile uğraşmayıp Bizans üzerine sefer düzenleme stratejisi nasıl bu bölgeleri İslam toprağı yaptı ise, Gazneliler de Hindistan üzerine yaptıkları seferlerle bu bölgenin kalıcı bir İslam memleketi olmasının temellerini attı. Abbasi halifesi kendisine ilk defa Sultan unvanı verdi. Pakistan’ın meşhur Lahor şehri Gaznelilerin mirasıdır.

İşte böyle bir geçmişi olan Hindistan’ın çeşitli kısımları 1000 seneden ziyade İslam hâkimiyetinde kalmıştı. Fakat İngilizler zamanla tüm kıtayı ele geçirmiş; çekilirken de Hindistan’dan yavru bir devlet daha çıkartıp, özgürlük vadettiği Müslümanları kendi hallerine bırakmıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir