Afganistan’ın Dünü, Bugünü

Merih Baran Erbuğ

Afganistan medeniyetin beşiği
olan Orta Asya topraklarında asırlar
önce yerini almış, araştırmaya
değer farklı bir ülke. Bugün ne yazık
ki hala kalkınamamış hatta daha da
gerilerde kalmış.
Asırlar boyu gelişen olaylar bazı
toplulukları ileriye taşırken, bazılarını
da geride bırakmış. Tarih sayfalarında
Göktürk’e ait bir destan
vardır. Bu destan Altaylarda ‘Küçük
Çocuk ve Çift Kurt’ ya da ‘Bozkurt
Destanı’ olarak biliniyor. Bu kayıtlardan,
Göktürklerle ilk temas eden
topluluğun Çin Co tor Hanedanı,
diye bilinen bir hanedan olduğunu
öğreniyoruz.

divanyolud 31 afganistan9 divanyolud 31 afganistan1 divanyolud 31 afganistan2 divanyolud 31 afganistan3 divanyolud 31 afganistan4 divanyolud 31 afganistan5 divanyolud 31 afganistan6 divanyolud 31 afganistan7 divanyolud 31 afganistan8

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir