Ahkâm-ı İslâmiyye

Allahü teâlâ, insanları başı boş bırakmadı. Her istediklerini
yapmağa izin vermedi. Nefslerinin arzularına ve tabî’î, hayvânî
zevklerine, taşkın ve şaşkın olarak tâbi’ olmalarını, böylece
felâketlere sürüklenmelerini dilemedi. Rahat ve huzur içinde
yaşamaları ve sonsuz se’âdete kavuşmaları için arzularını
ve zevklerini kullanma yollarını gösterdi ve dünya ve ahiret
se’âdetine sebep olan fâideli şeyleri yapmalarını emretti.
Zararlı şeyleri yapmalarını yasak etti. Bu emirlere ve yasaklara
(Ahkâm-ı islâmiyye) denildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir