aiİstanbul’da Manevî Bir Makam: Hırka-i Şerîf

Sümeyra Güldal

Muhakkak dünyanın en mutlu insanları, İslâm’a kayıtsız ve şartsız teslimiyetle Rasûlullah’ın “aleyhisselam” eşiğine yüz süren, gökteki yıldızlara benzetilen ve ayet-i kerimelerde sayısız kere zikredilerek övgüye mazhar olan Sahabe-i Kiramdır.
Bununla birlikte bir de Sevgili Peygamberimiz zamanında yaşayıp da onu görme bahtiyarlığına erişememiş zâtlar vardır ki, bunların içerisinde en bilindik olanı Veysel Karani hazretleridir. Efendimizi görüp görmediği, yaşayıp yaşamadığı birileri tarafından tartışıladursun; Üveys el-Karnî, hiç kimsenin yol göstermesi olmadan sırf Cenab-ı Hakk’ın irşadıyla velayet derecesine ulaştığına inanıldığından dolayı, tasavvuf kültürümüzde “üveysîlik” olarak ifade edilen bir terimin oluşmasına da vesile olmuştur “rahime-hullahü teâlâ”.

Deve Çobanı Üveys
Tasavvuf tarihinde belli bir tarikat koluna mensup olmayan, fakat inanışa göre doğrudan doğruya “Allah’ın hidâyet ve delaletiyle velâyet mertebesine ulaşan sûfilere “üveysi” denilmektedir.
Veysel Karani annesine sadık, deve çobanlığı yaparak kıt kanaat geçinen derviş bir zâttır. İşte bu derviş meşrepli zât, yaşlı ve bakıma muhtaç annesinden, Efendimizi görmek arzusuyla, Yemen’den ayrılmak için bir günlük izin alır. Lâkin Efendimiz “aleyhisselâm” evde olmadığı için onu göremeyen Üveys el-Karani, yaşlı annesinin rızasını kazanmak için geri döner. Veysel Karani hazretleri işte bu muhabbet, samimiyet ve bağlılığın neticesinde Peygamber efendimiz tarafından mübarek hırkalarıyla ödüllendirilmiştir. Bu kutsal emaneti sahibine ulaştırma görevi ise Hazreti Ömer ve Hazreti Ali “radıyallahü teâlâ anhümâ” efendilerimize verilmiştir. Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi vesellem” tarafından mübarek hırka ile mükâfatlandırılan Veysel Karani Hazretleri, emaneti alır almaz secdeye kapanmış ve Cenab-ı Hak’tan ümmetin affını niyaz etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir