ALÎ BİN HEYTÎ

Abdüllatif Uyan

Kutb-ül aktab idi

 

Ali bin Heyti hazretleri, Irak’ta yaşayan büyük velilerdendir.

Yedi yaşındaydı ki, açıldı kalp gözü.

Bu zat, Ebül Vefa hazretlerinin en çok sevdiği talebesi ve o devrin kutb’uydu.

Yani her canlıya rızık gönderilmesi, dertlerin, belaların giderilmesi, hastaların şifa bulması, Onun vasıtasiyle oluyordu.

Yani kutb-u aktab idi.

Kutb-ül aktab, her devirde bulunması lazımdır. Zira onsuz olmaz. Biri ölse, yerine başkası getirilir.

Seyyid Abdülkâdir-i Geylani hazretleri de onu över, saygı, hürmet ve edep gösterirdi kendisine.

Sebebini sordular.

Buyurdu ki:

“Bütün Evliyalar, bizim sohbetimizden feyz aldılar. Biz de, ondan feyz alırız.”

O da, Gavs-ı Âzam’a hürmet ederdi. Ona giderken gusül abdesti alırdı.

Talebesine derdi ki:

“Gavs-ül Âzam’a çok saygılı olunuz. Kalbinizi her kirden pâk ediniz/temizleyiniz ki Sultanın huzuruna gidiyoruz.”

Hatta onun kapısında beklerken tir tir titrer, gir demeden içeri girmezdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir