Âlimlerin iyiliği, milletin hepsine yayılır

Âriflerin ışığı, velîlerin önderi, İslâmın bekçisi ve Müslümanların
baş tâcı, İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî Serhendî hazretleri, Mektûbat-
ı Şerîfindeki 195’inci mektubuna böyle başlıyor. Ve şöyle devam
ediyor:
Çünkü insanlar, kendilerine iyilik edenleri sever

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir