Anlatılmayan Çanakkale

Mustafa Tellioğlu

 

Haçlı orduları, Çanakkale’ye saldırmadan bir yıl önce İngiliz The Times Gazetesi bir manşet atar: “Hazırlanın beyler, 1453’ün intikamını almaya gidiyoruz.”

  1. Dünya Savaşı, Osmanlı’yı yıkmak, Osmanlı’nın şahsında Ehl-i Sünnet’i, İslamiyet’i bitirmek, Müslüman-Türk milletini “Öz vatanında parya” yapmak için hazırlanmış bir tezgâhtı. Bu tezgâhı kuran Cehennemin dört atlısı, Siyonist Yahudi baron Rotchild, İngiltere, Vatikan ve Mason localarıdır. İçimizdeki uzantıları olan İttihat terakki Fırkası da bunlara destek olmuştur.

9 Haziran 1908’de İngilizler Ruslarla Reval Anlaşmasını imzalayarak Osmanlı topraklarını masa başında paylaştılar. Ne gariptir ki, 2. Abdülhamid Han’ın Yahudiler ve İttihatçı çeteler tarafından azli de bundan bir yıl sonradır. İttihatçılar 1913’te baskın ve darbe ile yönetime el koydular. Her ne kadar başta padişah var ise de, yönetim tamamen İttihat ve Terakki’nin eline geçti. İttihat ve Terakki Fırkası’nın büyük kısmı Alman taraftarıydı. Liderleri de Enver Paşa idi.

Devletlerarası çok büyük bir devletlerarası menfaat savaşının yaklaştığını fark eden Osmanlı, İngilizlerle birlikte hareket etmek istediyse de, bu niyet ve teklif İngilizlerce kabul edilmedi. Bunun üzerine Osmanlı, kendisine daha ılımlı yaklaşan Almanya’yı tercih etti. Bu tercihte de, İttihat ve Terakki’nin büyük payı vardır.

Almanlarla gizli anlaşma

2 Ağustos 1914’te Almanlarla gizli bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayı Osmanlı Devleti’nden sadece dört kişi biliyordu: Sadrazam Sait Halim Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa, meclis başkanı Halil Menteşe Bey. Padişah dâhil, başka hiç kimsenin bu anlaşmadan haberi yoktu. Bu anlaşmanın 2. maddesine göre, Almanya Rusya ile savaşa girerse, Osmanlı Almanya’nın yanında yer alacaktı. Hâlbuki Almanya zaten bir gün önce Rusya’ya savaş ilan etmişti. Bu durumda, ya anlaşmadan haberi olan dört kişi Almanlar tarafından kandırılmıştı veya bu dört kişi bildikleri halde bu durumu sakladılar, Osmanlı’ya ihanet ettiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir