ATMAYIN!!

“Galat-ı meşhur lügat-ı fasihten
evlâdır.” demişiz, Mecelle’ye de yazmışız,
örneklerini de vermişiz.
Meselâ… Evrak, eşya, akraba,
evlâd… Arapça gramere göre aslında
çokluk halinde kelimelerdir; biz
bunları Türkçe’ye almışız, kendi
malımız yapmışız, zaten çokluk halde
olduklarına aldırmadan, sonlarına
kendi dilimizin çokluk ekini koymakta
beis görmemişiz: Evraklar,
eşyalar, akrabalar, evlâtlar. Zira bu
kelimelerin teklik halleri dilimizde
pek tutulmadı. “Varak” dediğinizde
anlamayanlar “evrak” dediğinizde
anlar. “Evlâd”a toz kondurulmaz
ama “veled” derken, iş farklılaşır,
olumsuz bir anlam çıkar. “Şey” her
ne kadar “eşya”nın teklik hali olsa
da, dilimizde ikisi de apayrı mânâlarda
yer bulmuştur. “Akraba”nın
tekili “karîb” ise Türkçe’de hiç kullanılmaz.
Buna benzer galat-ı meşhur
örneklerimiz vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir