ATMOSFERDEKİ GAZLAR

Mustafa Necati Özfatura

Şu anda atmosferde 750 milyar ton dolayında karbondioksit bulunuyor. Bitkilerin, hayvanların ve toprağın soluması, fosil yakıtların kullanılması, ormansızlaştırma ve okyanus atmosfer etkileşimi yüzünden her yıl yaklaşık 207 milyar ton karbondioksit atmosfere salınıyor.

 

Günümüzde dünya atmosferini oluşturan temel gazlar azot (N2) ve oksijen (O2)dir. Bu iki gazın yanı sıra argon (Ar), karbondioksit (CO2), metan (CH4), su buharı (H20), eser miktarda başka gazlar ve havada küçük parçacıklar, aeresoller bulunur. Atmosferimiz, birbirinden farklı özellikler gösteren katmanlardan oluşur. Gazların, her katmandaki oranları değişiktir. Ama ilk 100 km boyunca azotun (%78) ve oksijenin (%20,5) oranları pek değişmez. Yükseklik arttıkça katmanlardaki gazların yoğunluğu (metreküpteki atom ya da molekül sayısı) da düşer.

Atmosferin ilk ve en yoğun tabakası troposferdir. Troposferin kalınlığı yalnızca 10-15 km’dir ama atmosferdeki gaz kütlesinin yüzde 85’i de bu katmanda bulunur. Burada yükseklik arttıkça sıcaklık azalır; en üst kısımları –60C kadardır. Atmosferdeki su buharının hemen hemen tümü buradadır. Troposferin üzerinde yaklaşık 50 km kalınlığındaki, kuru ve daha az yoğun stratosfer yer alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir