Türk Milliyetçiliğinin Dayandığı Temeller -2

Ahmet Şahin Târih boyunca, içeriden ve dışarıdan Türk Milleti’ne sinsice, kahpece ve alçakça saldırılar hep olmuştur. Allah’ın (azze ve celle) izin vermesi ile ve Türk milliyetçiliği sayesinde bu plânlar, tuzaklar […]

Türk Milliyetçiliğinin Dayandığı Temeller -1

Ahmet Şahin En kısa tarifi ile milliyetçilik, millet olmanın hareket şuûrudur. Milletleri yükselten ve onları “millî ülkü”ler etrafında toparlayarak yüce hedeflere götüren itici güç, milliyet duygusudur. Bu itibarla milliyetçilik, millet […]

İslâmbol

Ahmet Şahin Hazreti Peygamber’in yârî Hazreti Eyyüb El-Ensârî Molla Hüsrev, Molla Gürânî Mübârek belde Âsitânî Târih Gülistân’ım, İslâmbol İslâmbol, İslâmbol, İslâmbol Hazreti Resûl’den hadîs var Akşemseddîn’den havâdis var Mânâ Ordusu’ndan […]

Türk Edebiyatında Edebî Tefekkür Anlayışı

Ahmet Şahin Bilindiği üzere “edebiyat” kelimesi Arapça “edeb” kökünden gelmektedir. Bu kelime hem “terbiye”ye işaret etmekte ve hem de meydana getirilecek olan mahsûlün nasıl olması gerektiğini başından belirlemiş olmaktadır. Yâni, […]

YÂ RESÛLALLÂH!..

Salat-ü selâm âlemlerin Efendisi’nin (Sallallahü Aleyhi Vesellem) O’nun Âli’nin ve Ashâbı’nın (Rıdvanullahi Taâla Aleyhim Ecmain) üzerine olsun!..

Mânânın Zaferi Malazgirt

Ahmet Şahin Târihler vardır; milletlerin hayâtında silinmez izler bırakan târihler… Târihler vardır; milletlerin mukadderâtında nice yükseliş ve düşüşe sahne olan târihler… Târihler vardır; devirlerin, çağların, asırların idrâkine ebedîlik mührünün vurulduğu […]

Fetih, Fatih ve İstanbul’un Fethi

Fethin mânevî mimarlarından, Fatih’in hocası Ak-Şemseddîn hazretleri;

“Begüm bu kal’anın fâtihi sen olasın deyü âlem-î şehzâdelikte sana tebşir ettik ve “Elem çekme begüm, İslâmbolu fethedeceksiniz diye  açıkça Hakan’a müjdelemiştir.

Müslüman Türk Devletleri Birliği -1-

Ahmet Şahin Bugün artık dünya üzerindeki ilk kültür ve medeniyet hamlelerinin, en eski bir “Turânî Kavîm” olan Türkler tarafından meydana getirildiği bilinmektedir. Bu konuda yerli ve yabancı pek çok ilim […]

Müslüman Türk Devletleri Birliği

Bugün artık dünya üzerindeki ilk kültür ve medeniyet hamlelerinin en eski “Turânî Kavîm” olan Türkler tarafından meydana getirildiği bilinmektedir. Bu konuda yerli ve yabancı pek çok ilim adamı tarafından muhtelif […]

G E L !..

                                    -Bin-bir Hayâlle Meçhule Sesleniş- “Sinde sindaşım, hâlde haldaşım”olmaya gel Güne akseden billûr […]

MEHTERİM

Senin ile kurulmuş yediklimin ordusu Senin ile alınmış üç kıtanın tapusu Seninle bozulmuş ehl-i salîbin pususu Senin ile korunmuş bu milletin nâmûsu Tekbirlerle kalpleri bürütmüşsün Mehterim Cenkten cenge ordular yürütmüşsün […]

NÛR ORDUSU

En önde Resûlullah, arkada nûr ordusu Gök Kubbe’nin altında, gülden pür-nûr ordusu Melekût âlemi hep, O’na hayrân doğrusu Edep ile süslü, şol Sahâbîler kadrosu