İslâmbol

Ahmet Şahin Hazreti Peygamber’in yârî Hazreti Eyyüb El-Ensârî Molla Hüsrev, Molla Gürânî Mübârek belde Âsitânî Târih Gülistân’ım, İslâmbol İslâmbol, İslâmbol, İslâmbol Hazreti Resûl’den hadîs var Akşemseddîn’den havâdis var Mânâ Ordusu’ndan […]

» Read more

Mânânın Zaferi Malazgirt

Ahmet Şahin Târihler vardır; milletlerin hayâtında silinmez izler bırakan târihler… Târihler vardır; milletlerin mukadderâtında nice yükseliş ve düşüşe sahne olan târihler… Târihler vardır; devirlerin, çağların, asırların idrâkine ebedîlik mührünün vurulduğu […]

» Read more

Fetih, Fatih ve İstanbul’un Fethi

Fethin mânevî mimarlarından, Fatih’in hocası Ak-Şemseddîn hazretleri;

“Begüm bu kal’anın fâtihi sen olasın deyü âlem-î şehzâdelikte sana tebşir ettik ve “Elem çekme begüm, İslâmbolu fethedeceksiniz diye  açıkça Hakan’a müjdelemiştir.

» Read more

G E L !..

                                    -Bin-bir Hayâlle Meçhule Sesleniş- “Sinde sindaşım, hâlde haldaşım”olmaya gel Güne akseden billûr […]

» Read more

MEHTERİM

Senin ile kurulmuş yediklimin ordusu Senin ile alınmış üç kıtanın tapusu Seninle bozulmuş ehl-i salîbin pususu Senin ile korunmuş bu milletin nâmûsu Tekbirlerle kalpleri bürütmüşsün Mehterim Cenkten cenge ordular yürütmüşsün […]

» Read more

NÛR ORDUSU

En önde Resûlullah, arkada nûr ordusu Gök Kubbe’nin altında, gülden pür-nûr ordusu Melekût âlemi hep, O’na hayrân doğrusu Edep ile süslü, şol Sahâbîler kadrosu

» Read more