Dünyaya Dağılmış Türkçe

Ayşe Göktürk Tunceroğlu Dünyanın dört bir yanındaki Türk diyarlarında Türkçe’nin kullanım farklılıkları ile karşılaşmaya bayılıyorum! Moldava’nın Gagauz Özerk Bölgesi’nde bir markete girdim. Camekânlı tezgâhın ardındaki beyaz önlüklü iki hanımdan birine […]

SUDAN ESERLER

“Âbide” deyince, “anıt” deyince mermerden, tunçtan, taştan heykeller anlarız en çok. “Âbide” hacimli, enine boyuna, katı, sert bir şeydir! Bir şahsı canlandıran heykeller olabilir veya bir olayı canlandıran klasik yahut […]

ATMAYIN!!

“Galat-ı meşhur lügat-ı fasihten evlâdır.” demişiz, Mecelle’ye de yazmışız, örneklerini de vermişiz. Meselâ… Evrak, eşya, akraba, evlâd… Arapça gramere göre aslında çokluk halinde kelimelerdir; biz bunları Türkçe’ye almışız, kendi malımız […]

ŞAPKALAR VE BAŞLAR

Dünyanın ortası neresi?” diye sormuşlardı Nasreddin Hoca’ya. Hocamız “Eşeğimin şu ayağının bastığı yer” demişti. İnanmamıştı duyanlar, da; “Ölçün o zaman…” diye meydan okumuştu Hoca.

“AH VATANIM” DİYENLER!

Önce bülbül… Altın kafese konmuş, orada bile “vatanım!” diye inlemiştir, diye rivayet edilir. Gerçi şâibelidir. Ben güvenmem bülbüle. Yaygaracıdır, kıyametleri koparır ama ne gül için, ne gülzâr için kılını bile […]

NEW ORLEANS’TA ÖLÜLER ŞEHRİ

Irmak, Kayalık Dağlar’ın Kanada’ya değdiği soğuk tepelerin, buzlu göllerin suyunu alarak yola çıktı. Dinmek bilmez bir iştahla hep güneye aktı. Güneye doğru indikçe hava ısınıyordu. Isındıkça genişledi, yayıldı.

BAKÜ’DE HIYÂBÂNLAR

Turist olarak bir şehre gittiğinizde kabristan ziyaretleri, genel olarak gezi listenizde yer almaz. Akla gelmez bu. Ama dünyada kabristanları mutlaka gezilmek iktiza eden şehirler vardır.

TORTOLA’NIN TAVUKLARI

Karayipler’deki Bâkire Adaları grubuna dahil Tortola adasında tavuklar sokakta geziniyor. Hani bizde sokak köpekleri vardır, yahut sokak kedileri. Tortola’da da “sokak tavukları” var. Pardon, majestelerinin tavukları!

MİTAKUYE OYASİN

Mitakuye oyasin!” Lakota kabilesi dilinden. “Biz hepimiz akrabayız!” “Biz” derken kasdedilen bütün insanlar, hayvanlar, kuşlar, böcekler, ağaçlar, çiçekler, dağlar, taşlar, ırmaklar, göller, vadiler…