Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı. Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü. Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Hukuk Tarihi doktoru oldu. Ürdün Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu.

Kızılelma nerede?

Ekrem Buğra Ekinci Kızılelma, tarihte Türk cihan hâkimiyeti ülküsünü temsil eden bir semboldür. Bu ülkünün esasını i’lâ-yı kelimetullah da denilen gazâ ruhu teşkil eder. Bu da İslâm dininin her yerde […]

» Read more

Darbelerle Geçen Ömrümüz

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci 15 Temmuz, FETÖ’nün ordudaki komitacılarla el ele vererek giriştiği darbe teşebbüsünün yıldönümüdür. Önceki darbelerden farklı olarak halkın demokrasiye sahip çıktığı bu teşebbüs, şükür ki, boşa […]

» Read more

Üç otuzunda, maşallah!..

Hilal topu atılınca Kamerî ayın başlaması hilâlin (hesaplanması değil) “görülmesi” ile olduğundan, birkaç gece öncesinden itibaren hilâl gözetlenmeye başlanır; görülürse “top atılarak” ramazan ayı ilân edilirdi. Görülmezse şaban ayı otuza […]

» Read more

Kâğıt ve Matbaadaki Doğu Mührü

 Avrupa, kâğıt, pusula, barut ve ateşli silahlar gibi buluşlarla, Müslümanlar sayesinde tanıştı. Garp aydınlanmasının bir sebebi de budur. Kâğıdın, Çin’de başlayan hikâyesi, Endülüs Müslümanları vesilesiyle Avrupa’da devam etmiştir. Kâğıdın Hikâyesi… […]

» Read more