Işığa Hasret

Işığına hasret kaldım Efendim 

O nur cemalini göresim geldi 

Uhud Dağları, Okçular Tepesi ve Ahh, o koku!

Yer Medine-i Münevvere… Medine “şehir” demek, münevver şehir yani. Hepimizin malûmu olduğu üzere, münevverliği; Kâinatın Efendisi, Allah-ü Teâlâ’nın Habibi, Resul-i Kibriya aleyhisselam efendimizin şehri, olmasından ileri geliyor.

Lisan Anlaşmak Demekmiş

Acilde çalıştığım dönemlerdi. Bir hasta getirdiler yirmili yaşlarında… Hasta tarladan eve giderken attan düşmüş ve kafasını yarmıştı.