SEDDÜLBAHİR’İN KAHRAMANLARI

Çanakkale Cephesi’ni açan İtilaf Devletleri, 18 Mart 1915 tarihinde İstanbul’u ele geçirmek için Çanakkale Boğazı’na bir deniz saldırısı düzenlemiş ancak kıyıdaki Türk bataryalarının ve döşenmiş olan 11 mayın hattı sayesinde […]

Hayme Ana (Devlet Ana)

Hayme Ana aynı zamanda “Devlet Ana” olarak da adlandırılmıştır. Gündüz Alp’in eşi, Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osman Gazi’nin ninesidir. Hayme, “çadır” demektir. Hayme Ana da, “çadır anası” anlamına gelmektedir.

Erzurum Melîkesi Mama Hatun

Tarihimizde bilinen kadın hükümdarların sayısı pek azdır. Hunlar döneminde kadınların yönetime katıldıkları veya ölen kocalarının yerini alarak bir süre tahta çıktığı bilinen bir olgudur. Ancak Erzurum’da hükümdarlık etmiş Mama Hatun’u […]

Medine Müdafii: Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa

İngilizler, Çanakkale’de yenildikten sonra bölgeyi boşaltırlar. Ancak çoktandır Ortadoğu’da petrol yataklarını ele geçirmek emelindedirler. Bunun için Mısır’da tam on iki tümenlik bir kuvvet toplarlar. Osmanlı Hükümeti daha önce İstanbul’da gözaltında […]

Bize Unutturulan Muazzam Zafer; Kut’ül Amare

1. Dünya Savaşı sırasında 3 Kasım’da Çanakkale’ye yapılan fiili saldırıdan iki gün sonra İngilizler Şattülarap Nehri ağzında bulunan Fav Yarımadası’na bir çıkarmada bulundu.

Bir Osmanlı Yiğidi: Zenci Musa

Osmanlı Devleti için 19. Yüzyıl’ın başı adeta ateşten bir zaman dilimidir. Yıllardır süren toprak kayıpları, isyanlar, savaşlar, ekonomik bunalımlarla koca devlet baş etmeye çalışırken, kendini Osmanlı sayarak bütün benliğiyle bu […]