“Ben Müslümânım ama lâikim!”

Mahmut Haldun Sönmezer “Ben Müslümânım ama lâikim!” Yukarıdaki ifâde bana hep sıkıntılı görünmüştür. Bu sözü sarf eden şahıs; ikinci hükmün, ilk hükmü tekzîb ettiğinin farkında değildir. Söz, kendi içinde tenâkuz […]

» Read more

Candan Can Koparmak

Osmanlı’nın yüreklere sığmaz fedâkârlıklarından birisi de; düzenin selâmeti adına “Kan Vergisi” ödemektir. Bu kan vergisi, ülkeyi kan gölüne çevirmemenin diyeti olarak, asırlar boyunca hep Hanedân tarafından ödenmiştir.

» Read more

Zaman ve Mekân Algımız

Türkiye’de herhangi bir ilköğretim okulunun herhangi bir sınıfına girdiğiniz zaman orada görecek olduğunuz objelerden birisi de tarih şerididir. Sınıf düzeninin ve ilköğretim seviyesindeki eğitim hayatımızın demirbaşlarından olan bu obje o […]

» Read more