Hazreti Türkistan

Türkistan Rusların işgalinden önce Pîrî Türkistan, Hazreti Türkistan, Yesevi Baba gibi isimlerle de anılmaktaydı. İşgalden sonra, içerisinde Türk ifadesi geçtiği için bunu hazmedemeyen Ruslar Türkistan ifadesini unutturmak istemiş, yerine Orta Asya tabiri ikame etmiştir.

Doğu’da Ve Batı’da “Türk Korkusu”

Mehmet Can Bilindiği gibi Çin Seddi dünyanın yedi harikasından biridir. Bu duvar öyle büyüktür ki; aydan bakıldığında dünyada görülebilen tek yapı budur. Çinliler bu duvar ile gurur duyarlar. Ülkelerine gelen […]

İnsanlık, Osmanlı Medeniyetine Hasret

Bilindiği üzere biz Türk milleti, muhteşem bir tarih ve medeniyete sahibiz. Asırlar boyunca hüküm sürdüğümüz coğrafyalarda, her dinden, her dilden, her ırktan bütün insanlar huzur ve emniyet içerisinde yaşamışlardır. Üç […]

Elveda Doğduğum Topraklar

Balkanlar’ın yetiştirdiği Türk şair, yazar, siyasetçi, diplomat olan Yahya Kemal Beyatlı; “Türkler bir deniz gibi balkanlardan çekilmiş, lâkin tuzunu bırakmış, bütün topraklar Türklük kokuyor” demektedir. “Balkanlar” ifadesini mekteplerde çok az […]

Türkistan’da Rus Zulmü

Ruslar, bugün Orta Asya denilen, Türkistan’ı hem coğrafî, hem siyasî yönden param parça etti. Misli görülmemiş bir şekilde çaresiz insanlar facialar ile karşı karşıya bırakıldı. On binlerce insanın ırzına geçildi, […]

Balkan Savaşında Düşman Çatalca’dan Nasıl Çekildi?

Balkan Savaşı’nda (1912-1913) Abdullah Paşa komutasındaki 175 bin kişilik ordumuz, büyük bir hezimete uğramıştı. Korkunç bir bozgun vardı. Binlerce asker, sivil İstanbul’a doğru kaçıyordu. Her taraf yaralı ve ölülerle doluydu. […]

Karabağ’ın Kara Günleri

Çarlık Rusya’sı 1917 yılında tarihe gömüldü. Hemen ardından 75 yıl süren totaliter, komünist rejim, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği dönemi başladı. Bu cumhuriyetin yol açtığı sosyal – ekonomik bunalım ve çöküntüye, […]

Türkiye’de Alfabe Değişikliğine Tepkiler

Bin yıldan beri Türk dünyası ve Osmanlı devletinde kullanılan İslam alfabesi 1926’dan itibaren Rus coğrafyasındaki Türk topraklarında, daha sonra da 1928’de Türkiye’de kaldırıldı.