Sosyal medyadaki dinî paylaşımlar

Murat Güven Haberler ve gündelik bilgiler konusunda bile hassas olmayan, yalan yanlış bilgi ve haberleri hiç tereddüt etmeden sosyal medyada yayan kullanıcılar, dinî konularda daha hassas olmaları gerekirken, maalesef daha […]

“Any” (Hiç)

Murat Güven Muammer Ağabeye, “Dîvanyolu logosundaki sarı çemberin bir mânâsı var mı?” diye sordum. “Mânâsı yoksa, bir şey buldum.” dedim. “Mânâsını çok kişinin bildiği, pek çok kişinin de farklı anlamlar […]

Dinde zamanla değişiklik olur mu?

Ehl-i sünnet âlimleri, İslâmî ilimlerin, aklî ilimler (fen bilgileri) ve naklî ilimler (din bilgileri) olmak üzere ikiye ayrıldığını bildirmiştir.

Huzur Pınarı’ndan

Murat Güven Huzur Pınarı, tam 15 senedir her gün, rehber insanların örnek hayatlarını, menkıbelerini, nasihatlerini, kitaplarından herkese lazım olan bilgileri mail grubu ve internet sitesi vasıtasıyla yayımlamaktadır. Buradan iktibas edilmiş […]

Her din adamına âlim denir mi?

Günümüzde İlahiyat Fakültesini bitiren veya biraz mürekkep yalayan, birkaç kitap yazan herkese âlim gözüyle bakılabiliyor.

Cihad ve Çapulculuk

Murat Güven Milli Eğitim Bakanı, “cihad” kavramının müfredata girmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Cihad bizim dinimizde bir unsur, bu nedenle fıkıh dersinde ve temel dini bilgilerde cihad var. Bundan […]