Gençler Ve Olayları Anlama Farkı

Ergenlik dönemine girilen 10-12 yaşlarından olumluluk dönemine geçilen 20-22 yaş arasındaki dönem insan hayatının farklı bir dönemidir.

Aşk, En Kadim Bilgidir

 İngilizcede aşk tek bir kelimeyle değil, fall in love yani “aşka düşmek” terkibiyle ifade edilir.

Cazibe Kanunu

Dikkat edin, muhabbet kâinatın rabıtasıdır. Yani bir “bağ”dır. İnsan beyninde duygusal radarlar vardır. Bu radarlar konuşurken karşı tarafı tarar.

İnsanoğlunun İlk Sevgi Nesnesi

Prof. Dr. Nevzat Tarhan İnsanoğlunun doğası gereği bebeklik döneminde ilk sevgi nesnesi kendisidir. Büyüdükçe sevgi yatırımını annesinden varoluşa kadar geniş bir yelpazeye yayar. İnsan kendini eğitmemişse iyiliği ve kazanımları kendinden […]

Muhabbetten Aşka Ve Nefrete Giden Yol

Prof. Dr. Nevzat Tarhan   Kalp insanın çekirdeğidir Muhabbetin “hebab” kelimesinden türediği söylenir. Araplar şiddetli yağmur sonrasında su yüzeyine çıkan şeylere hebab derler. Muhabbet de sevgiliye kavuşma heyecanıyla kalbin galeyana […]

Âşığa Karşı Davranış Nasıl Olmalı?

“Sakın” dedi Mecnun, “Leyla’nın yanında benim adımı anma, onun bulunduğu yerde adım anlamsız, kuru bir sözden ibarettir. Ben onun varlığıyla varlık ve isim kazanmışım, ayrıca bir adım ve varlığım yok.”

Evlilik Ve Aşk

Aşk sizi çağırdığı zaman, onu izleyin,

Yolları zorlu ve dik olsa da.

Karasevda

Sevda, içinde kaygı, korku, keder, gam barındıran bir aşk tanımıdır.

Aşkın gözü kördür

Aşk, düşünceleri ve gönülleri mühürler, bedenleri ele geçirir, ciğerleri yakar; âşığı sanılar yönlendirir ve vehimler değiştirir; öyle ki hiçbir varlık onu mutlu etmez, hiçbir vaat onu tatmin etmez; ancak ve […]

Aşkın şehvetten farkları

Ey gâfil! Sen kendi şehvetine aşk adını koymuşsun, Şu halinle o namus-u ekberi soymışsun, Aşkın asıl mânâsının altını oymuşsun, Bir bilebilsen küstahlığa nasıl doymuşsun. Hz. Mevlânâ Şehveti aşkla karıştırmak mümkündür. […]

Güzel Bakan Güzel Görür

Güzelliğin on para etmez Bu bendeki aşk olmasa Âşık Veysel, bu dizelerinde “güzellik bakan gözdedir” diyor. O yüzden güzel bakan güzel görür. İçinde mutlak güzelliği taşıyan Mecnun’un artık kadehle ne […]

İlk Görüşte Aşk Gerçek Mi?

Mende Mecnun’dan füzûn âşıklık istidadı var / Âşık-ı sadık menem Mecnun’un ancak adı var Fuzulî Sabaha kadar sönmeyen ışıklar vardır evlerde. Kimi işi için uyumuyordur, kimi televizyon izliyordur. Ama o […]

Evlilikle Gelen Aşk

Muhyiddin İbni Arabî “Erkeğin kadına duyduğu iştiyak bütünün kendi parçasına duyduğu iştiyaktır” der. “Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi: Kadın, güzel koku ve namaz.” Hadîs-i şerifinde, önce kadının zikredilmiş olması, kadına […]

Bir Güven Yuvası olarak EVLİLİK

Eskiden terapi seanslarında evlilikte “sevgi” üzerinde çok durulurdu. Ev bir “sevgi yuvası” olarak tanımlanırdı. Fakat modern hayatın yıkıcılığı bu tanımı değiştirdi. Artık evi bir sevgi yuvası değil “güven yuvası” olarak […]

Duyguların Çeşnisi: Aşk

Aşk insanın bağlanma enerjisidir. Duygu katmanları içerisinde en uçta yaşananıdır. Neden? Çünkü o tek bir histen ibaret değil. Aşk bir çeşni, duyguların çeşnisi… Duygular renklere benzer. Gökkuşağı gibidir duygular, renkler […]

Aşkta Rol Paylaşımı (4M 1Y Modeli)

4M “Meslek”, “Mutfak”, “Muhabbet” ve “Melek” rolleri, 1Y ise “Yatak odası” rolüdür. Sosyal roller aşkta iletişimin etkileşime dönüşmesini ve sürdürülebilir olmasını sağlar. “Evde iş adamı, yatak odasında melek olmamayı” öğrenmek […]

Aşk; insan olma sanatını bilenlerde yaşar…

İnsanın sevme kapasitesinin doruk noktası olan aşk; Güçlü bir cazibe, Sevdiği kişi ile birlikte bulunma arzusu, Önemsenmenin verdiği tarifsiz haz, Değer verilmenin hissettirdiği engin mutluluk, Başka bir varlığa duyulan derin […]

Aşkı yaşatan da, yok etme gücü de olan duygu; Kıskançlık

Kıskançlık âşığın olmazsa olmaz vasıflarındandır, zira aşk bir saltanattır ve ortak istemez. Bunun ihtimali, tehlikesi, işareti bile âşığı perişan etmeye yeter. Onun en büyük korkusu “kaybetme korkusu”dur. Sevdiğinin gözü kendinden […]

Aşkta İtaat ve Hoşnutluk

Sevgiyi besleyen en önemli kaynaklardan biri de sevenin sevgilinin gönlünü hoşnut kılmak için elinden geleni yapması, onu nefsine tercih etmesi, onun için fedakârlıkta bulunması, sevdiği başka şeyleri onun için terk […]

Aşk Nasıl Beslenir

Sevgili Peygamberimiz “Sevdiğiniz kimseye, onu sevdiğinizi söyleyiniz” der. “İnsan” unutan anlamına gelen bir kelimedir. Unutmak ne kadar beşeri ise “hatırlamak” da “hatırlatmak” da o denli ulvidir. Hatırlama ise tekrarlar ve […]

Aşkla Çoğalmak

Aşk insana büyük bir yaşama coşkusu verir. Âşığın algıları açılmıştır. Hele sevdiğiyle ilgili olan her şeyi hemen algılar ve onunla ilgili her detay zihninde iz bırakır. Buna “duygusal çağrışım” denir.

Cinnet, Cennet ve Mecnun

Aşk cinnet ile cennet arasında bir köprüdür. Cünun, örtmek, perdelemek demektir. Cenin’e öyle denmesi anne karnında örtük olduğundandır. Cennet de aynı köktendir. Ağaçlarla kaplı olduğu için ya da gayb âleminde […]

Aileyi Tehdit Eden Stres Kaynakları

Aile terapistlerine en çok sorulan soru şudur: “Evliliğin yıkılmasını neye bağlıyorsunuz? Ekonomik sıkıntılar mı? Konuşamamak mı? Parasızlık mı? Kıskançlık mı? Sadakatsizlik mi? İlgisizlik mi? Eğitimsizlik mi? Kişilik çatışması mı?

Sabır Eğitimi

Hayatın deneyleri ve darbeleri bazılarımızı olgunlaştırır, bazılarımızı imha eder. Herkes iki yoldan birini seçmek zorundadır. Ya olgunlaşacağız ya da yıkılacağız. Hayatın olayları, deney ve darbeleri yani stres karşısında herkesin farklı […]

Yaşlılıkla İlgili Bazı Yanlış Yargılar

Yaşlılık şifası olmayan bir hastalıktır: Yaşlılıkta sadece dermansızlığın çaresi yoktur, ama kişi iyi bir hayat felsefesi ile keyifli bir yaşlılık geçirebilir. “Ben yaşlandım, ölsem daha iyi” düşüncesi yaşlılardaki depresif düşüncelerden […]

Aşk Nezlesi ve Tuzaklar

Aşkın tuzakları olduğunu, çok tutkulu âşıkların dahi birbirlerini öldürmeye kalkışmalarından görebiliriz. Aşk tanımını tekrar hatırlarsak, aşk; bir insanın diğer bir insan içinde kaybolmasıdır.

Televizyon İzleme Alışkanlığı

Televizyon giderek günlük hayatımızda vazgeçilmez bir alışkanlık haline dönüşmeye başladı. Aileler işlerinden arta kalan zamanı büyük çoğunlukla televizyon başında geçiriyorlar. Televizyon izleme alışkanlığı neredeyse bir bağımlılık, esaret halini alıyor.

Şiddet ve Özgüven İlişkisi

Şiddet uygulanan kadın, psikolojik olarak hasar görür, kendine olan güveni sarsılır ve özgüvenini kaybeder. Erkekler de çoğu zaman, kadına bunu hissettirmek için şiddete başvururlar. Oysa akıllı kadın, erkekte ‘İyi ki […]

Beynin Ruhani Yanı

Evrende, her şeyin birbirine bağlı olduğu bir iç içe geçmişlik hali vardır. İnsan bir bütünün parçası olduğundan, yalnız değildir.

Kadınlarda Görülen Başlıca Kişilik Tipleri

Histrionik Kişilik Tipi Bu kişilik tipi, kadınlarda erkeklere nazaran daha çok görülür. Yapıları gereği kadınların histerik, erkeklerin antisosyal olmaları doğaldır. Histirionik kişilik tipindeki insanlar her şeyi abartır, dramatize eder ve […]

Yunus Emre ve Aşka Biçim Verme!..

Duygulara Akılla Şekil Vermek Yunus Emre insanın ruhunu soğanın katmanları gibi açıyor. Ruhun en alt katmanında güçsüzlük ve aşağılanmışlık hissi vardır.

Terkedilmenin Özgüven Üzerindeki Etkileri

İnsanın özgüvenini sekteye uğratan en büyük etken depresyondur. Depresyonun temeli, kişinin yaşamdan zevk alma duygusunun, yerini üzüntü ve keder hislerine bırakmasıdır. Artık o insana günlük rutin işler dahi zevk vermez […]

KADINLARA HAS RUHSAL SORUNLAR

BİYOLOJİK FARKLILIKLAR Zeka ve öğrenme testlerinde eşit performans gösteren kadın ve erkeklerin beyinlerindeki gri ve ak madde dağılımı inceleniyor. ABD California (LA) üniversitesinden Prefesör Rıchard Haier “Erkeklerin beyninde gri maddenin

Modern Antisosyallere Nasıl Davranmalı?

Antisosyal kişilik, kişide vicdan eksikliği ile kendini gösteren, yapılan kötü eylemlerin pişmanlığının hissedilmediği ağır bir kişilik bozukluğudur.

Pasif Agresifler

Bazı insanlar kendi kendilerini kandırmanın ustasıdırlar. Kişilikleri kayar sanki… Kendilerine bir rol biçerler ve bu role inanırlar. Kişiliklerini kabul edilebilir ve edilemez diye ikiye ayırırlar.

Aşkın Kimyası ve Tuzakları

‘Aşkın Kimyası’ kavramı insanlara ilaç verilerek onlarda romantik duyguları uyandırmak ya da tam tersine bir ilaçla bu duygusal eğilimlerin yok edilebileceğini anlatmak için kullanılan bir kavramdır.

Düşmanca Duygular ve Bağışlayıcılık

Allah dostu bilge bir zat bir gün hapse düşer. Onu en azgın suçluların olduğu koğuşa koyalar. Koğuşta zincire vurulmuş mahkûm işlediği suçları hoca efendiye anlatır.

Aşağılık Duygusu ve Özgüven!

Aşağılık duygusu, kişinin gerçeklere uyan veya uymayan sebepler ile benliğini yetersiz ve küçük görmesi olarak tanımlanır.

Evliliğin Bel Kemiği: Biz Duygusu!

Evlilikte Eleştiri Nasıl Olmalı? Bir insanın kişiliğini eleştirmekle hatalarını eleştirmek ayrı şeylerdir. Eğer eleştiri insanın şahsiyetine yönelikse, o kimse kendini değersiz hissettiğinden, savunmaya ihtiyaç duyar,

Sevgi Nasıl Aşka Dönüşür?

İstiridye kabuğunda incinin nasıl oluştuğuna dikkat ediniz. Sedef katman katman birikir, deniz hayvanı zaman içinde kum tanelerinden inci yapar.

Liderlik ve Duyguların Rolü

Doğu toplumlarının en büyük özelliği liderliktir. Türkler için liderler, tarih boyunca çok önemli olmuştur.Öncülerinin din değiştirmesiyle kitlelerin de bu yeni dini kabul etmeleri, onlara verilen önemin bir göstergesidir.