İnsanoğlunun İlk Sevgi Nesnesi

Prof. Dr. Nevzat Tarhan İnsanoğlunun doğası gereği bebeklik döneminde ilk sevgi nesnesi kendisidir. Büyüdükçe sevgi yatırımını annesinden varoluşa kadar geniş bir yelpazeye yayar. İnsan kendini eğitmemişse iyiliği ve kazanımları kendinden […]

» Read more

Aşkın gözü kördür

Aşk, düşünceleri ve gönülleri mühürler, bedenleri ele geçirir, ciğerleri yakar; âşığı sanılar yönlendirir ve vehimler değiştirir; öyle ki hiçbir varlık onu mutlu etmez, hiçbir vaat onu tatmin etmez; ancak ve […]

» Read more

Aşkın şehvetten farkları

Ey gâfil! Sen kendi şehvetine aşk adını koymuşsun, Şu halinle o namus-u ekberi soymışsun, Aşkın asıl mânâsının altını oymuşsun, Bir bilebilsen küstahlığa nasıl doymuşsun. Hz. Mevlânâ Şehveti aşkla karıştırmak mümkündür. […]

» Read more

Güzel Bakan Güzel Görür

Güzelliğin on para etmez Bu bendeki aşk olmasa Âşık Veysel, bu dizelerinde “güzellik bakan gözdedir” diyor. O yüzden güzel bakan güzel görür. İçinde mutlak güzelliği taşıyan Mecnun’un artık kadehle ne […]

» Read more

İlk Görüşte Aşk Gerçek Mi?

Mende Mecnun’dan füzûn âşıklık istidadı var / Âşık-ı sadık menem Mecnun’un ancak adı var Fuzulî Sabaha kadar sönmeyen ışıklar vardır evlerde. Kimi işi için uyumuyordur, kimi televizyon izliyordur. Ama o […]

» Read more

Evlilikle Gelen Aşk

Muhyiddin İbni Arabî “Erkeğin kadına duyduğu iştiyak bütünün kendi parçasına duyduğu iştiyaktır” der. “Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi: Kadın, güzel koku ve namaz.” Hadîs-i şerifinde, önce kadının zikredilmiş olması, kadına […]

» Read more

Duyguların Çeşnisi: Aşk

Aşk insanın bağlanma enerjisidir. Duygu katmanları içerisinde en uçta yaşananıdır. Neden? Çünkü o tek bir histen ibaret değil. Aşk bir çeşni, duyguların çeşnisi… Duygular renklere benzer. Gökkuşağı gibidir duygular, renkler […]

» Read more

Aşkta Rol Paylaşımı (4M 1Y Modeli)

4M “Meslek”, “Mutfak”, “Muhabbet” ve “Melek” rolleri, 1Y ise “Yatak odası” rolüdür. Sosyal roller aşkta iletişimin etkileşime dönüşmesini ve sürdürülebilir olmasını sağlar. “Evde iş adamı, yatak odasında melek olmamayı” öğrenmek […]

» Read more

Aşkta İtaat ve Hoşnutluk

Sevgiyi besleyen en önemli kaynaklardan biri de sevenin sevgilinin gönlünü hoşnut kılmak için elinden geleni yapması, onu nefsine tercih etmesi, onun için fedakârlıkta bulunması, sevdiği başka şeyleri onun için terk […]

» Read more

Aşk Nasıl Beslenir

Sevgili Peygamberimiz “Sevdiğiniz kimseye, onu sevdiğinizi söyleyiniz” der. “İnsan” unutan anlamına gelen bir kelimedir. Unutmak ne kadar beşeri ise “hatırlamak” da “hatırlatmak” da o denli ulvidir. Hatırlama ise tekrarlar ve […]

» Read more

Aşkla Çoğalmak

Aşk insana büyük bir yaşama coşkusu verir. Âşığın algıları açılmıştır. Hele sevdiğiyle ilgili olan her şeyi hemen algılar ve onunla ilgili her detay zihninde iz bırakır. Buna “duygusal çağrışım” denir.

» Read more

Cinnet, Cennet ve Mecnun

Aşk cinnet ile cennet arasında bir köprüdür. Cünun, örtmek, perdelemek demektir. Cenin’e öyle denmesi anne karnında örtük olduğundandır. Cennet de aynı köktendir. Ağaçlarla kaplı olduğu için ya da gayb âleminde […]

» Read more

Aileyi Tehdit Eden Stres Kaynakları

Aile terapistlerine en çok sorulan soru şudur: “Evliliğin yıkılmasını neye bağlıyorsunuz? Ekonomik sıkıntılar mı? Konuşamamak mı? Parasızlık mı? Kıskançlık mı? Sadakatsizlik mi? İlgisizlik mi? Eğitimsizlik mi? Kişilik çatışması mı?

» Read more

Sabır Eğitimi

Hayatın deneyleri ve darbeleri bazılarımızı olgunlaştırır, bazılarımızı imha eder. Herkes iki yoldan birini seçmek zorundadır. Ya olgunlaşacağız ya da yıkılacağız. Hayatın olayları, deney ve darbeleri yani stres karşısında herkesin farklı […]

» Read more

Yaşlılıkla İlgili Bazı Yanlış Yargılar

Yaşlılık şifası olmayan bir hastalıktır: Yaşlılıkta sadece dermansızlığın çaresi yoktur, ama kişi iyi bir hayat felsefesi ile keyifli bir yaşlılık geçirebilir. “Ben yaşlandım, ölsem daha iyi” düşüncesi yaşlılardaki depresif düşüncelerden […]

» Read more

Aşk Nezlesi ve Tuzaklar

Aşkın tuzakları olduğunu, çok tutkulu âşıkların dahi birbirlerini öldürmeye kalkışmalarından görebiliriz. Aşk tanımını tekrar hatırlarsak, aşk; bir insanın diğer bir insan içinde kaybolmasıdır.

» Read more

Televizyon İzleme Alışkanlığı

Televizyon giderek günlük hayatımızda vazgeçilmez bir alışkanlık haline dönüşmeye başladı. Aileler işlerinden arta kalan zamanı büyük çoğunlukla televizyon başında geçiriyorlar. Televizyon izleme alışkanlığı neredeyse bir bağımlılık, esaret halini alıyor.

» Read more

Şiddet ve Özgüven İlişkisi

Şiddet uygulanan kadın, psikolojik olarak hasar görür, kendine olan güveni sarsılır ve özgüvenini kaybeder. Erkekler de çoğu zaman, kadına bunu hissettirmek için şiddete başvururlar. Oysa akıllı kadın, erkekte ‘İyi ki […]

» Read more

KADINLARA HAS RUHSAL SORUNLAR

BİYOLOJİK FARKLILIKLAR Zeka ve öğrenme testlerinde eşit performans gösteren kadın ve erkeklerin beyinlerindeki gri ve ak madde dağılımı inceleniyor. ABD California (LA) üniversitesinden Prefesör Rıchard Haier “Erkeklerin beyninde gri maddenin

» Read more

Pasif Agresifler

Bazı insanlar kendi kendilerini kandırmanın ustasıdırlar. Kişilikleri kayar sanki… Kendilerine bir rol biçerler ve bu role inanırlar. Kişiliklerini kabul edilebilir ve edilemez diye ikiye ayırırlar.

» Read more

Aşkın Kimyası ve Tuzakları

‘Aşkın Kimyası’ kavramı insanlara ilaç verilerek onlarda romantik duyguları uyandırmak ya da tam tersine bir ilaçla bu duygusal eğilimlerin yok edilebileceğini anlatmak için kullanılan bir kavramdır.

» Read more

Evliliğin Bel Kemiği: Biz Duygusu!

Evlilikte Eleştiri Nasıl Olmalı? Bir insanın kişiliğini eleştirmekle hatalarını eleştirmek ayrı şeylerdir. Eğer eleştiri insanın şahsiyetine yönelikse, o kimse kendini değersiz hissettiğinden, savunmaya ihtiyaç duyar,

» Read more

Liderlik ve Duyguların Rolü

Doğu toplumlarının en büyük özelliği liderliktir. Türkler için liderler, tarih boyunca çok önemli olmuştur.Öncülerinin din değiştirmesiyle kitlelerin de bu yeni dini kabul etmeleri, onlara verilen önemin bir göstergesidir.

» Read more