Eserlerde Kurgunun Bir Kaderi Var Mıdır?

Onur Akbaş Kader, Arapça kökenli bir kelime olup ilk anlamı “Yazgı” ikinci anlamı ise (genellikle) “kaçınılmaz kötü talih” olarak sözlükte yerini alır. Aynı zamanda “ölçü, miktar” anlamlarını da karşılar. İlk […]

Her Yazar, Büyük Bir Hikâyenin Kahramanıdır

Istırap, onu çekmeye muktedir sinelerin üstüne atılmış bir tohumdur. Öyle bir tohum ki verimi esnasındaki cezbe hali doğum sancılarına eştir. “Mahkumken bile hükmedecek” asaleti gözlerinde, mahcubiyeti mütevazi duruşun kavsiyle -baş […]

MESELE ÜMMÜ SIBYAN DEĞİL, HALA ANLAMADIN MI?

Sanat, temel gayesi olan estetikten kopunca ya ticari kaygının ya da ideolojik maksatların malzemesi olmaktan kurtulamaz. Bu, sanatın tamamen toplumdan kopuk olması gerektiği, bir mesaj taşımaması gerektiği ya da maddi […]

ORİJİNAL BİR TÜRK POLİSİYESİ Filinta

Bilindiği gibi edebiyat, gelişimini, içinde bulunduğu dönemin sosyal, siyasî, ekonomik ve kültürel gelişmelerinden bağımsız olarak oluşturamaz. Ortaya konulan edebî ürünler ister toplumsal fayda amacı güdülerek

Dil Yarası: Dîl Yâresi

Günümüzde, üzerinden daha altmış yetmiş sene geçmemiş eserlerin dahi piyasada “sadeleştirilmiş” adı altında özlerinden çok farklı bir garabette raflarda yerlerini almaları, zaten okuma oranı az bir toplumda ciddi bir tehlike […]

(Sinema) Muska: Yüz Nakli Değil, Ruh Nakli

Öncelikle belirtmeliyiz ki bu bir niyet okuma yazısıdır. Ancak niyetimizin halisane olduğunu belirtmek için “niyet okuma” ibaresine bir açıklık getirmekte fayda mülahaza ediyoruz.

Halide Edib’in Romanlarında Hatıralarının İzleri

Hangi maksatla ortaya konulursa konulsun, hangi sanat akımının özelliğini barındırırsa barındırsın, hangi edebi türde yazılırsa yazılsın, bir yapıtın mutlaka onu ortaya koyan kişinin gerçek hayatı ile ilgisi vardır.