Babam AHMET ARVASİ – 1

SULTAN SELİM DÖNEMİ
Ta eskilerden başlayalım anlatmaya,
Yavuz Sultan Selim Han zamanından.
O dönem Doğubayazid bir büyük
eyalet. Erzurum’un Pasinler ovasından
Ağrı dağına ve güneyde Van gölüne
kadar olan bölge. Merkezi ise hani
şimdi İshakpaşa Sarayı’nın bulunduğu
yer. Şehir sonradan düze inmiş.
İran Şahı İsmail, Anadolu’yu zapt
etmek ve Müslümanları da Şii yapmak
için bütün gücünü kullanıyor.
Görevlendirdiği din adamları, casuslar,
suikastçılar her yerde faaliyet
gösteriyor… Hatta bunun için
ordusunu da topluyor fakat Sultan
Selim bunu Çaldıran ovasında darmadağın
ederek bozuk inanışların
topraklarımızda hükümran olmasının
önünü kesiyor. Zaten üç yıl sonra
da Hilafeti alıyor.
BÖLGEYE ÂLİM LAZIM
İşte bu karmakarışık dönemde
Paşa çare arıyor. Bölgeye gelip insanlara
güzel dinimizi anlatacak, hak
olan ehlisünnet itikadını öğretecek,
soruları cevaplayacak âlim lazım…
Bizim dedelerimiz o dönemde de,
Van Gevaş’ın Arvas köyündeler.
(Yakın zamanlarda Gevaş’ın adını
Bahçesaray, Arvas’ın adını da Doğanyayla
olarak değiştirdiler.)
Bizim aileye haber gelmiş, davet
gönderilmiş. Gelen haber çok önemli:
“Burada Şiiler ile münazara edecek,
cihad edecek bize yardımcı lazım”
denmiş. Haberi gönderen, Padişahımızın
Paşası. Ehlisünnet itikadını savunacak
ve İran üzerinden yayılmaya
çalışılan çeşitli bozuk inanışlara karşı
durabilecek âlim çağırıyor.
O zaman, köyümüzün büyüğü iki
kardeş var. Abdurrahman ve Abdürrahim
dedelerimiz.
Bizim kolumuz işte bu iki kardeşin
büyüğü Seyyid Abdürrahim Arvasi
hazretlerinden geliyor.
BÖLGEYE KİM GİDECEK?
Şimdi, bizim için anlatmak kolay
da; işin gerçeği şu:
Gelen bir haber üzerine asırlık
baba ocağını terk edeceksin ve çoluğunu
çocuğunu toplayıp Doğubayazid’e
göçeceksin.
Kolay mı? Değil… Fakat konu din
olunca, İslam’ı doğru anlatmak
olunca, ehlisünnet itikadını savunmak
olunca iş değişir. Hatta akan
sular durur.
Tabii Şiilik çok müthiş yayılıyor
o zamanlar, öyle ki; Yavuz Sultan Selim
Han’ın Paşası yardım diye, imdat
diye haberci gönderiyor, tehlike
o derece büyük.
Aile hemen toplanıyor, kendi aralarında
istişare ediliyor. Ve, büyük
olan Abdürrahim dedeye “Sen git”
diye karar çıkıyor.
SERT MÜNAZARALAR
Büyük büyük dedemiz vakit geçirmeden
hazırlanıp Arvas’tan yola çıkıyor
ve Doğubayazid’e yerleşiyorlar.
Haberler uçuyor çevreye, yeni
bir hoca gelmiş, diye. Şii uleması sıraya
giriyor; ardı ardına onlarla çok
sert münazaralar oluyor ve Allah’ın
izniyle hepsini rezil rüsva ediyor.
Böylece halkı aldanmaktan, Şii olmaktan
kurtarıyor.
Bir yandan da kale gibi sağlam,
yeni talebeler yetiştiriyor haliyle.
Söylediği şiirleri var, anlatılan kerametleri
var…
Bir yandan da zaten Ehlibeyt’den
olduğu biliniyor, bilmeyenler de
öğreniyor. Şiiler “Hazreti Hasan ve
Hüseyin efendilerimiz ve onların
babaları Hazreti Ali efendimizin
yolunda olduklarını” söylüyorlar ya,
fakat işte onlar da zaten bizim büyük
büyük dedelerimiz…
Böyle olunca da Şiiler hem Abdürrahim
dedemize saygı gösteriyorlar,
hem de “bizi de ikna eder, inancımızı
kendisine benzetir” diye korkup
yanına girmiyor, bulunduğu yere
bile gelmiyorlar…
ESKİ KABİRLERİMİZ ORADA
Doğubayazid tarafında oluyor
bunlar. O zamanlar tabii ki bölge
merkez, belki eyalet merkezi, şehir.
Sonradan ilçe olmuş…
Paşaya, çok bereketli Iğdır ovasından
sebzeler meyveler gelirmiş. Hareketli,
kalabalık bir yer yani.
Orada Ahmed-i Hânî hazretleri
var, çok güzel bir tasavvufi eseri vardır.
O da bizim dedelerden dersler
almıştır ama eser Kürtçe yazıldığı
için yakın zamanlarda başkaları
sahip çıktı, onların vitrinindeymiş
gibi gözüküyor maalesef!
Eski uygarlıklardan kalmış olan
kaleye inşa edilen, yapımı ise 90 yıl
kadar sürüp İshak Paşa zamanında
biten saray, dünyanın harikalarından
biri. Tabii eski şehir orada tepedeymiş,
şimdi ovaya kurulmuş. Etrafında
kabirler var, bizim dedelerin kabirleri.
Dedelerimiz hep oralarda yaşamışlar.
Şimdi bir, dayımın çocukları kaldı.
Fakat bütün kuşak orada yetişmiş.
Babam da orada doğmuş. 15 Şubat
1932…
Yani bizim kol Doğu Beyazıt koludur.

One comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir