Bahtiyarız, çünkü…

“Sevdinse… qem içib, derd udacaksan,
/ Onu unutmağı unudacağsan.
/ Zererin xeyirdir, xeyirin
zerer, / Sevdinse… Günahın içinde
heqsan. / Onu unutmağa çalışsan
eger, / Sen özün özünü unudacaqsan…”
(Sevdinse… Gam içip, dert yutacaksın
-yiyeceksin- / Onu unutmayı
unutacaksın. /

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir