BATI’NIN VE BATILILAŞMANIN GERÇEK YÜZÜ

Türkiye Gazetesi’nde yarım asra yakın bir zamandır yazdığı isabetli ve ferasetli dış politika yazılarıyla tanınan Mustafa Necati Özfatura hocanın bir başka hususiyeti de arşivciliğidir. Kendisiyle çalışanlar hocanın çalışma prensip ve metodlarını bilirler. Yerli ve yabancı hemen bütün neşriyatı takip eder ve arşivler. Belge, resim ve yazıları konularına göre tasnif eder. Tanzimattan bugüne kültür hayatımızı etkileyen Osmanlı modernleşmesi ve akabinde cumhuriyet rejiminin tepeden inme inkılaplarıyla Batı’ya vagon yapılışımızın üst üste getirdiği felaketleri uzun yıllar araştırmış, bu konudaki eserleri tetkik etmiş, derlemiş ve konu ile ilgili şahsi kanaatlerini de ihtiva eden “Batı’nın ve Batılılaşmanın Gerçek Yüzü” isimli bir kitap hazırlamış. Kitap “Batılılaşma” konusunda bir çok eser  ve makalenin özü, özeti mahiyetinde. Kitabı okuyanlar günümüzdeki bir çok siyasi ve sosyal problemin kökekinde batılılaşma hadisesinin olduğunu görecekler. Biz de okuyucuyu kitaba yönlendirmek, okumaya teşvik etmek maksadıyla Necati Bey hocamızın kitabından
bazı bölümler paylaşıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir