Besmele, bütün hayırların başıdır

İşte budur, miftâh-ı genc-i kadîm
     Bismillâhirrahmânirrahîm.

     Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Abdullah bin Amr bin Âs (radıyallahü
anhümâ) buyurmuştur ki: Şu beş şey kimde bulunursa, dünyâ ve âhirette
mesut olur: Bir şeye başlarken; “Bismillâhirrahmânirrahîm” demek.
Bir ni’met verildiğinde, ni’mete şükür için; “Elhamdülillâhi Rabbil
âlemîn” demek. Bir belâya dûçâr olduğunda; “İnnâ lillah ve innâ
ileyhi râciûn” ve “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm”
demek. Bir günâh işlediğinde; “Estağfiru’llahel-azîm ve etûbü ileyh”
demek. “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” kelimesini dilinden
düşürmemek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir