Bilgi Teorileri ve İslam

Seyyit Ahmet Arvasi

Felsefe tarihinin en önemli konularından biri de “bilginin menşei” meselesidir. Felsefede buna “epistomoloji” denir.
Bütün tarih boyunca fikir adamları sormuşlardır: Bilginin menşei eşya mıdır, insanın zihni midir? Yoksa bilgi bunları aşan bir kaynağa bağlanabilir mi? İnsan bilgisi, objektif midir, sübjektif midir?.. Ve daha nice sorular…

Filozoflar bilginin menşei ve mahiyeti etrafında çok farklı çatışkan ekollere bölünmekle birlikte, bilginin tarifinde, biraz daha kolayca anlaşabilirler. Nitekim, umumiyetle filozoflar, bilgiyi “objet-sübjet ilişkisi” yahut “eşya ile insan zihni ilişkisi” biçiminde ele almak temayülündedirler.
Bazı filozoflara göre, bilginin oluşumunda, zihni tayin eden eşyadır. Yani, insan ne biliyorsa, hepsini eşyadan öğrenmiştir. Zihnimizde ne varsa tecrübeden ve dış alemden duyular vasıtası ile alınmıştır. İnsanın zihni boş bir tablo gibidir, üzerinde ne yazılı ise dışarıdan almıştır. Antipiristler, sansualistler ve materyalistler… hep böyle düşünürler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir