Bilimin Işığında, Notlarım: Güneş ve Akıl Durduran Sistem

“Eğer güçlü nükleer kuvvet biraz
daha güçlü olsaydı? Güneş’teki
reaksiyon tamamen değişecektir.
Çünkü bu durumda, zayıf nükleer
kuvvet tamamen devre dışı kalacaktır.
Güçlü nükleer kuvvet, bir
protonun 10 dakika içinde nötrona
değişmesini beklemeden, anında
iki protonu birbirine yapıştıracaktır.
Bunun sonucunda da dötron
yerine iki protonlu tek bir atom
çekirdeği oluşacaktır. “Di-proton”,
gerçekte böyle bir şey yoktur.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir