Bilimin Işığında, Notlarım: İzafiyet Kuramı

Mustafa Necati Özfatura

Uzayın yumuşak ve elastik yapısından dolayı bükülmesi, içinde barındırdığı ağır kütleli cisimlerden ileri gelir. Ağır bir güllenin bir çarşaf yüzeyinde bıraktığı çöküntü gibi, güneş de çevresindeki uzayı çökertmektedir. Uzayın neresinden çöktüğünü anlamak zordur.

 İzafiyet Kuramı

Işık hızının nasıl ve nereden çıkarsa çıksın her gözlemciye göre hep aynı kaldığının anlaşılması, izafiyet kavramını ortaya çıkardı.

Modern kozmolojinin de başlamasına sebep olan izafiyet kavramı bir cismin başka bir cisme göre olan durum ve özelliğini açıklar. Bu kavram sayesinde evrendeki her cismin davranışı incelenebilmektedir. İzafiyet yasaları evren boyutunda geçerli olan modern fiziği başlattı ve klasik fiziği geçersiz kıldı. İzafiyet, ışık hızının değişmez bir sabit olması üzerine kurulmuştur. Kuram, “evrenin neresinde olunursa olunsun doğa yasaları aynıdır, bir olay bir diğerine aynı görünmese bile” der.

Yasalar sabittir fakat olaylar izafidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir