Biliyor muyuz? S Ö Z L Ü Ğ Ü

BÂBÎLİK:
On dokuzuncu yüzyılın
ikinci yarısında İran’da el-
Bâb Ali Muhammed isminde
bir Acem tarafından ortaya
çıkarılan bozuk yol. Kendisinin
Mehdî olduğunu iddiâ
eden, beklenen imâma açılan
bir bâb (kapı) olduğunu söyleyen
Ali Muhammed’e el-Bab,
onun yoluna da Bâbîlik denildi.
Daha sonra Behâîlik adıyla
devâm etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir