Biliyor muyuz? S Ö Z L Ü Ğ Ü

BEDEVÎ:
Sahrada, çölde ve vahada
göçebe halde yaşayanlar.
Medîne-i münevvere çevresindeki
Müzeyne, Cüheyne,
Eslem, Eşca’ kabîleleri bedevî
idi. Peygamber efendimiz Hudeybiyesulhünün
yapıldığı sene umre için Mekke’ye gitmeye
karar verdikleri sırada,
Kureyş’in herhangi bir taarruz
(saldırı) ihtimâline karşı bu
kabîlelerin de berâberlerinde
bulunmasını istediler. Fakat
bedevîler korkularından bu
şerefli dâvete uymayıp özür
dilediler. Bu sebeple AllahüteâlâKur’ân-ı
kerîmde meâlen şöyle buyurdu:
(Henüz kalplerinde îmân
yerleşmemiş olan Kureyş
müşriklerinden korkarak)
geri kalan bâzı bedevîler sana;
“Mallarımız ve âilelerimiz bizi
(seninle gitmekten) alıkoydu.
Bu sebeple Allahüteâlâdan
bizim için af ve mağfiret dileyiver”
diyecekler. Onlar kalblerinde
olmayan şeyi dilleriyle
söylerler (Yoksa, senin kendileri
için istiğfâr etmene veya
etmemene aldırmazlar). (Fethsûresi:
11) (SenâullahDehlevî,
Taberî)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir