Bir Asya

DÎVÂN-I LÛGATİ’T TÜRK
Kaşgarlı Mahmud tarafından
1072 yılında bütün Türk lehçeleri
araştırıldıktan sonra Arapça yazılıp
Abbâsi halifesine teslim edilen eser.
O dönemin Türk dili ve gramerini
öğrenme kitabı. Bu çalışmada 272
önemli atasözü, 4 mersiye, destanlar,
300 şiir bulunuyor, ayrıca Türklerin
cesâret ve savaşlarından söz
ediliyor…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir