Bir Destan

Her Türk destanı gibi Manas
Destanı’nda da müthiş benzetmeler
ve tasvir kudretine örnek cümlelere
rastlıyoruz. Böylesine renkli, zarif ve
sarsıcı söyleyişler; sıra üstü yaman
bir kültürün hem de edebî estetiğin
en belirgin nümûneleri olsa gerek.
Okuyoruz:
“Darmadağın olan halkı, kırmadan
kim toplayabilir?.. Bugün öldürsen
yarın dirilen inatçı halk…
Vurulmuş ayı gibi titredi… Halkın
inleyişlerinden ürkmüş kuşlar uçamadılar…
Bıldırcın gibi büzülen Çayırdı
Hân…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir