Bir doktor

Meksika’dayız.
Bir ikindi vakti doktorun telefonu uzunca çaldı. Doktor ahizeyi
sinirlice alıp kulağına götürdü:
– Buyurun… Evet, benim… Teşekkür ederim… Anlamadım, ne derneği?.. İlk defa duyuyorum.Tamam da ben hiçbir derneğe üye değilim. İnanın, işim başımdan aşkın. Şimdi bile on-onbeş hastam var sırada… İmkânı yok efendim…
Senede sâdece bir gün mü? O bile çok zor… Kardeşim, bakın şu ânda
muâyene hâlindeyim. Neyse efendim, peki. Beni derneğinize üye yapınız. Ama, sâdece senede bir gün. Anlaşıldı mı?.. Çat.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir