Bir İnsan, Bir Söz Ve Bir Devlet!

Rahim Er

– Konstantiniyye elbette fetholunacaktır; O’nu fetheden emir ne güzel emirdir ve O’nun askerleri ne güzel askerlerdir!

Sevgili Peygamberimiz -aleyhisselam- doğru söyledi. O, zaten hep doğru söyledi. O, Muhammed’ül emin olduğu gibi muhbir-i sadıktır da; doğru haber verendir.

İşte bu Şanlı Peygamber muştusu sebebiyledir ki nice İslam hükümdarı Konstantiniyye’yi zaptederek Peygamberler Peygamberi’nin övgüsüne yükselmek istedi.

Bizansın düşmesi, Konstantiniyye’nin ebedî İslam yurdu olması, asırlar sonra Peygamberimizin bir mucizesinin daha tecelli etmesi demektir.

İstanbul elbette fethedildi.

O’nu fetheden emir elhak güzel bir Sultandı.

O Sultanın mücahidleri güzel askerlerdi.

Sorulması gereken soru şudur:

– Konstaniyye’nin fethindeki sır nedir?

Konstantiniyye’nin fethine, bir başka ifadeyle Şarkî Roma’nın sukutuna dair yüzlerce görüş ortaya konmuştur. Şu var ki bunlar, daha ziyade maddî sebepler üzerinedir.

 

Bize göre fethin sırrı çok daha farklıdır. Malumdur ki Konstantiniyye 53 günlük bir muhasaradan sonra salipten kurtarılıp hilalle taçlandırılmıştır.

Bununun sırrı şudur:

Mehemmed bin Murad veya ikinci Mehmed, kuşatmanın 52. gününde vezirlerini, paşalarını Topkapı önündeki otağına toplayıp onlara deseydi ki:

– Konstantiniyye’yi nice vakittir muhasara eylemekteyiz?

– 52 gündür Sultanım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir