Budin Beylerbeyi Sokollu Mustafa Paşa

Ali Sarıkaya – Halil Gökkaya

Budin Beylerbeyliği Osmanlı
Devleti’nde çok önemli bir konumda
bulunmakta idi.
Osmanlı Devletinin Avrupaya en
yakın sınırı olan Budin ise Osmanlı
Devleti ile Avrupa arasında adeta
bir köprü vazifesi görmekteydi.
Budin, siyasi ve ekonomik bakımdan
sadece Osmanlı Devleti
için değil Avrupa Devletleri için de
önem arz etmekteydi. Budin, başka
bir deyişle Buda; yıllarca Orta Avrupa’nın
hem kültür hem de ekonomik
açıdan baskentliğini yapmıştır
ve kültür bakımından da büyük zenginlik
göstermektedir.
Budin ve Macaristan toprakları
Osmanlı Devleti içinde hem siyasi
hem de kültürel manada sağlam bir
yer edinmiştir.
Akdeniz havzasının orta ve yeniçağlar
tarihi, nasıl ki, Türk tarihi ile
sıkı sıkıya bağlı ve bu bölge tarihinin
gidişinde ve gelişmeler göstermesinde
milletimizin ve devletimizin
rolü ve önemi ne kadar büyük ise,
Orta Avrupa ve özelikle Tuna havzasının
aynı çağlar tarihinde de, Türklerin,
Osmanlıların etkisi ve nüfuzu
o derece geniş ve şümullüdür.1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir