Büyük Selçuklu Devleti’nin Şam ve Halep Atabeyi: Nureddin Mahmud Zengi

Elif Sabah Erkul

Nureddin Mahmud Zengi Kimdir?

Hepimizin de bildiği üzere Selçuklularda şehzadelerin eğitimiyle veya bir eyaletin bağımsız olarak yönetimiyle görevlendirilmiş vezirlere verilen addır “atabey”.

Sultan Sencer’in tahta çıkışının birinci yılında doğmuştur Nureddin Mahmud Zengi, yani miladi takvime göre 1118 yılında… Doğum yeri Halep’tir ve Musul ile Halep’in atabeyi olan İmadeddin Zengi’nin oğludur. Babasının ismini zikredince Nureddin Zengi’nin künyesini vermemek olmaz. O, el-Melikü’l-Adil Nureddin Ebu’l-Kasım Mahmud bin İmadeddin Zengi’dir.

Babası 1146’da Suriye’de Caber kalesi yakınlarında öldürülmüş. Aslında babası da en az kendi kadar önemli bir mihenk taşıdır tarihimizde. Çünkü İmadeddin Zengi, Musul Atabeyliği’nin kurucusudur ve Halep’i Sultan Melikşah’tan ikta olarak almış olan Aksungur el-Hacib’in oğludur.

İmadeddin Zengi’nin 1146’da öldürülmesinden sonra oğullarından Seyfeddin Gazi Musul merkezi ile Fırat nehrinin doğusunda kalan yerleri alırken, Nureddin Zengi ise Halep merkez olmak üzere Fırat nehrinin batısında kalan yerleri aldı. Şu bilgiyi de eklemek yerinde olacaktır ki; İmadeddin Zengî 24 Aralık 1144’te Urfa’yı fethetti, böylece Urfa Haçlı Kontluğu resmen son buldu.

Türk İslam Ansiklopedisi’nde şu bilgiler yer almaktadır: “Haçlılar, II. Joscelin’in idaresinde Tel Bâşir merkez olmak üzere Fırat’ın batısında 1150-1151’e kadar varlıklarını sürdürdüler. 1150’de II. Joscelin Nûreddin Mahmud Zengî’ye esir düştü ve Halep zindanında öldü.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir