Çağın Hastalığı: Materyalizm

Seyit Ahmet Arvasi

Biz iddia ediyoruz ki, materyalizm, marazi bir zihni mekanizmadır. Bize göre, insan zekasının maddeye yapışıp kalması ve müşahhas değerleri aşamaması, anormal bir durumdur. Çünkü, çağdaş psikologların hemen hemen hepsi, insan zekasını, “tecrid ve tamim” (soyutlama ve genelleme) kabiliyeti olarak tarif ederler. Esasen, bugün tatbik edilen “zeka testleri” ile kişilerin bu kabiliyetlerini ölçmeye çalışmaktayız. Zeka testleri neticesinde anlaşılmıştır ki, zeka seviyesi arttıkça kişinin maddeden manaya, müşahhasdan mücerrede, hususiden umumiye yükselme gücü ve hızı o nisbette artmaktadır. Yine, bu tatbikattan çıkan bir neticeye göre de zeka seviyesi düştükçe, kişi, kolayca maddeden manaya, müşahhasdan mücerrede, hususi durumdan umumi hükümlere ulaşamamaktadır.

Öte yandan müşahedeler göstermektedir ki, hayvan idraki, hiçbir zaman, maddeyi ve müşahhası aşamamakta, basit bir idrakin ötesinde, yüksek bir zihni faaliyet göstermemekte ve dolayısı ile kültür ve medeniyet değerlerine ulaşamamaktadır. Eğer insan idraki de sadece maddeye yapışıp kalsa idi, müşahhasdan mücerrede ulaşmasa idi, olaylardan kanunlar çıkarmasa idi, bugünkü kültür ve medeniyetini kurduramazdı; bir bitki ve hayvan statüsü içinde katılaşıp kalırdı. Görebildiğimiz kadarı ile canlılar arasında “materyalden ide”ye yücelebilen dolayısı ile “mücerred kavramlar” ile düşünebilen en üstün yaratık insandır. Evet, bu kabiliyete sahip olduğu için insandır. Aksi halde, onun hayvandan farkı olmazdı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir