Çare belli

Muammer Erkul

Bizler; “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resulullah” aşkıyla, cephelerde mertçe vuruşurken… Savaşı gizlice ardımıza savuran nâmertler, son yarım asırda nihaî bir hamle planladılar.

Şah damarımızı kesmek hesabı yaptılar.

Kurtulmak ihtimalimizin hiç olmadığı bir tuzaktı bu.

Gözün kendini görebilmesi, elin kendini tutabilmesi gibiydi çaresizliğimiz.

Çünkü bizden fazla biz olmuş kardeşlerimizi koymuşlardı önümüze, mayın olarak! Hafızamız, dimağımız, hayal dünyamız… Dünümüz, bugünümüz, yarınımız dinamitlenmişti.

Ve fitiller tutuşturulmuştu.

Dîni, “hayat” kabul eden bizlere en büyük tuzak ise; “hâlimizin ilmi” ile aramıza mesafe konmasıydı.

“Fıkıh da neymiş, hele bir tasavvufun lezzetine kavuş!” kandırmacası; her boydaki yumurtalara, sırtlarında birer çift kartal kanadı hissettirme illüzyonuydu!

Sonra?.. Sonra çakallar, yollardan yalamaya başladı bizi. Ve ardından, manevî zeminde neslimiz kurudu!..

Takma kanatlarla uçulmaz, yabana yem olunur!

Bilmemiz gereken bir tek şu var: Biz, hangi kuşun yumurtasıyız?

Atmamız gereken adım da, işte budur.

Bizler çınar tohumuyuz ve belki de bunu unutan bir tek bizleriz!

Böyle kaldıkça kandırılmaya devam ederiz; bir gün adı şu olur imtihanımızın, bir gün başkası.

Halbuki toprağımız bellidir bizim, göğümüz belli, gıdamız suyumuz bellidir:

600 yıllık Osmanlı hanedanı ve devletin kurumları, Ehlisünnet velcemaat yolunu gözetirlerdi. Hanefî fıkhını öğretirlerdi. İmam-ı Matüridi hazretleri de Hanefi mezhebinde olduğu için, Hanefîler İmam-ı Matüridi’nin açıklamalarını esas alıyorlardı.

Yolumuz ve çâremiz budur.

Ehlisünnet yolunda olanlar devletine isyan etmez, ihtilal yapmaya kalkmaz. Bizler Hanefi-Matüridi kaidelerini öğreniyor olsaydık, ne 15 Temmuz olurdu ne de Dîvanyolu Dergisi böyle bir özel sayı basmış olurdu.

Geç kalmış olmanın tek telâfisi, hemen başlıyor olmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir