Çarık ve Sarık

Babamdan duymuştum. Arzuhalciydi. İnsanların dertlerini dinlerken,
haliyle halk arasında şöhret bulmuş, darb-ı mesel halini almış sözler
de babamın dilinden zaman zaman dökülürdü.
O vesileyle Nabi’den beyitler mi duymadım, Lokman Hakim nasihatleri mi işitmedim?..
Biri şöyleydi:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir