Cezayir’de Türkler

Ahmet B. Karabacak

Kıymetli araştırmacı F. Gülay Mirzaoğlu’nun, Cezayir Türk âşıklarından birinin Cezayir Türküsü adlı şiirini ele alarak yayınladığı bir araştırması var. Araştırmada yer alan türkü şöyle başlıyor:

Cezayir’in ufak ufak evleri

İçindedir ağaları beyleri

Türkçe bilmez mâni söyler dilleri

Tunus, Tarabulus ve Cezayir of!

 CEZAYİR “DAYI”LARI

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir, 1516-1830 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyetinde bir eyalettir. Türk denizcilerden Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa tarafından Osmanlı topraklarına bağlanmıştır.

Türk reislerin 16. Yüzyılda düzenledikleri deniz seferleriyle Osmanlı topraklarına katılan Cezayir, Tunus, Trablus bölgelerine İstanbul’dan yeniçeriler, Antalya, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir gibi batı Anadolu vilâyetlerinden leventler gönderildi. Türk idarî teşkilâtında Osmanlı yönetimince bu bölgelere “Mağrip Ocakları” veya “Garp Ocakları” adı verilirdi. Yalnızca bu yerlerle sınırlı kalmayıp bütün Akdeniz’de etkin bir güç haline gelen Türk denizci reisleri, Osmanlı idaresi tarafından çeşitli yerlere bey olarak tayin edilir ve “Cezayir Dayıları” adıyla anılırdı. “Dayı” denilen bu kişiler, Türk denizcileri olarak Kuzey Afrika’dan Anadolu’ya, Ege kıyılarından Rumeli’ye uzanan geniş bir coğrafyada etkin kuvvet haline gelirlerdi. Bu etkin olma, savaşmaya dayalı bir hayat tarzına bağlıydı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir