Çok tanrılı dinlerden tevhid inancına Mısır ve Evliye Çelebi’nin kaleminden Hazret-i Yusuf

Saffet Burak Tezcan

Mısır’ın; Resulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimizden ve İslamiyyet ile şereflenmemizden önce de Hazret-i İbrahim ve onun tevhid inancını aksettiren mühim bir belde, ülke olduğunu biliyoruz. Binlerce yıl firavunların hâkimiyetinde kalan bu bereketli topraklar, çok tanrılı dinlerin mühim bir merkezi olmuş, Amon ve Ra gibi tanrılara tapılmış, firavunlar ise kutsal birer varlık olarak görülmüş. İşte böyle bir vaziyette Yakub Aleyhisselam’ın mahdumu Hazret-i Yusuf, talihinin de yardımıyla Mısır’a bir köle olarak gelmiş ve hepimizin malumu olduğu üzere Kuran-ı Kerim’de “Ahsenü’l kasas” (en güzel kıssa) olarak zikredilen Yusuf Peygamber’in hayatı vücuda gelmiştir.

 

Hazret-i Yusuf’un Hayatı

Hazret-i Yakub’un en sevdiği ve kıymet verdiği evladı olan Hazret-i Yusuf ayrı anneden dünyaya gelen ağabeyleri tarafından kıskanılmış ve bir kuyuya atılmıştır. Fakat onu kuyudan çıkaran tüccarlar Hazret-i Yusuf’u o devirdeki maliye nâzırı Reyyan bin Velid’e köle olarak satarlar. Simasının güzelliğiyle ön plana çıkan Yusuf Aleyhisselam, nazırın eşi Züleyha’nın maşuku olmuştur. Böyle bir günahı işlemek istemeyen Hazret-i Yusuf, Züleyha’yı reddedip hapse atılmayı göze almıştır. Fakat hapiste kaldığı sırada firavunun rüyasını tabir etmesi onun talihini değiştirecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir