Darbelerle Geçen Ömrümüz

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

15 Temmuz, FETÖ’nün ordudaki komitacılarla el ele vererek giriştiği darbe teşebbüsünün yıldönümüdür. Önceki darbelerden farklı olarak halkın demokrasiye sahip çıktığı bu teşebbüs, şükür ki, boşa çıkmıştır.

 

 

İktidar her zaman çoklarının gözünü kamaştıran bir hayal ve erişmek için icabında her yola başvuracakları bir emel olmuştur. Tarih, bu emele kavuşmak için icabında her vasıtanın kullanıldığı darbe teşebbüsleriyle doludur. Ancak hiçbir darbe öncekinden daha iyi şartlar getirmemiş; memleket gerilemiş; kazanan başkaları olmuştur.

Osmanlı tarihinde padişahların, tahtını, hatta canını kaybettiği darbeler olmuştur. Ama klasik devirdeki örneklerinde, sistem yeni bir padişahla aynen devam etmiş; zaman müsait olduğunda darbeciler tepelenmiştir.

Kuleli Vak’ası (1859); Sultan Aziz’i tahttan indirilip öldürülmesi (1876), Sultan V. Murad’ı tahta çıkarmak için tertiplenen başarısız darbe teşebbüsleri; politikası, global sermayenin emellerine ters düşen Sultan Abdülhamid’in tahttan indirmesi; hayalperest bir avuç toy askerin, zorla iktidarı ele geçirip, 10 sene içinde koskoca imparatorluğu batırmaları tarihimizin acı sayfalarını teşkil eder.

Cumhuriyet tarihi de aslında nice muvaffak olmuş veya olmamış darbeler tarihinden ibarettir. Bunun sebebi, Tek Parti ideolojisinin, arkasını sağlama almak üzere orduyu alabildiğine güçlendirme siyaseti olmuştur. Elinde silahı olan, her zaman güçlüdür ve söz sahibidir. Ancak haklının sözü geçmelidir, güçlünün değil!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir