Destûr

Girenler nakd-i cân îsâr ederler bâb-ı teslîme
Erenler bezmine bir başka türlü armağan olmaz
(Teslim kapısına girenler canlarını peşin verirler.
Zaten başka türlü bir armağan burada geçmez.)
              Azîz Mahmud Hüdâyî

           Üstadı Üftâde Hazretleri’nin kapısına kutlu gidişini anlatıyor sanki
eski Bursa Kadısı. O gidişten sonradır ki Cihan Padişahı, O’na hizmetkâr
olmayı canına minnet bildi. Öyledir ya:
Mütevâzı olanı rahmet-i Rahman büyütür.
Eskilerin hayata bakışlarındaki istiğnâ tavrı, -yerinde bir tabir sayılırsa-
‘know why’ eksenli algı biçimi hep cezbetti beni. On yıllardır bu iklimde
dolaşıyorum. Okumaktan ve anlamaya çalışmaktan başka nasibim
yok belki ama, bu da az şey değil.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir