Dinimiz, Maalesef Din Adamları Eliyle Bozuluyor

Ahmet Sırrı Arvas

 

 

Yıllar önce rahmetli Üstad Necip Fazıl’ın “Doğru Yolun Sapık Kolları” ve Ahmet Davutoğlu’nun  “Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri” Mehmet Ali Demirbaş’ın “Mezhepsizler” gibi kitapları okuduğum zaman, hüsn-ü niyetle yaklaştığım din adamlarını sorgulamaya, doğruyu arayıp bulmaya ahd ettim ve ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarına ulaştım. Dinimi kaynaklara dayanarak, -bana göre- demeyen, değiştirmeyen, ilave etmeyen, bidat karıştırmayan hakiki kitaplardan öğrenmeye gayret ettim. 30 yıldır okuyorum. Ancak hala yolun başında hissediyorum kendimi. Hakiki islam âlimleri, ehli sünnet âlimlerinin değerini anlayınca, namazlarımda kendimden evvel onlara dua ediyorum.

İtikat İmamlarımızdan İmam Mansur Maturidi, İmam Hasen el Eş’ari Hazretleri.

Her biri ayrı derya.

Amelde mezhep imamlarımızdan İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik ve İmam-ı Hanbel hazretleri. Gözümüzün nuru.

Bu büyüklerimizin yürüdükleri yolların tozuna bin can feda.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir