Dört yüzyıl öncesinden gelen iki mektup

Murat Güven

İmam-ı Rabbânî Ahmed Farukî Serhendî hazretleri, 1563 yılında Hindistan’ın Serhend şehrinde doğdu. İmam-ı Rabbânî “Rabbânî âlim” demek olup, kendisine ilim ve hikmet verilmiş, ilmi ile amel eden, ilim ve amel bakımından kâmil, olgun âlim anlamındadır. Talebelerine, âlimlere ve zamanın devlet büyüklerine yazdığı; Ehl-i sünnet itikadını, tasavvuf, ahlak ve fıkıh bilgilerini ihtiva eden mektuplarından oluşan “Mektûbat” kitabı çok kıymetlidir.

Yaklaşık dört yüzyıl önce yazılan bu mektuplar, görünüşte bir kişiye yazılmış ise de, aslında severek okuyan herkes içindir. Kendimize yazılmış gibi düşünerek ve severek okumalıdır. Kendisi de 221. mektubunda bu gerçeği şöyle ifade etmiştir: “Bu mektup görünüşte belli bir kişiye yazılmış ise de gerçekte bu işe yakın olan herkese yazılmış demektir. ‘Kılıç kullanan içindir’ sözü meşhurdur.”

İş tersine dönmüş…

Ehl-i sünnet âlimlerinin söz birliği ile, 2. hicrî bin yılının müceddidi (yenileyicisi) olan İmam-ı Rabbânî hazretleri, asırlar öncesinden, bugünlere de seslendiği 65. mektubunda buyuruyor ki:

“‘İslamiyet kılıcın altındadır’ buyuruldu. Bu şerefli dinin parlaklığı, hükümet reislerine bağlı kılındı. Hâlbuki önceki hükümet zamanında iş tersine dönmüş, devlet, hükümet İslamiyet’i yıkmaya uğraşıyordu. Müslümanlar, o kadar garip olmuştu ki, kâfirler açıkça Müslümanlığı kötülüyor, Müslümanlarla alay ediyorlardı. Dinsizliklerini, ahlaksızlıklarını, sıkılmadan açıklıyordu. Çarşıda, pazarda kâfirleri ve dinsizliği övüyorlardı. Müslümanların, Allahü teâlânın emirlerinden birçoklarını yapması, söylemesi ve yazması yasak edilmişti. İbadet edenler, İslamiyet’e uyanlar ayıplanıyor ve kötüleniyordu. İslamiyet’e karşı açıkça düşmanlık vardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir