Dünya Tarihinin En Büyük İmparatorluklarından Birinin Kurucusu: SELÇUK BEY

Ahmet Selim Ekinci

Dönüm Noktası
Selçuk Bey’in genç yaşta Cend şehrine gelişi, Türk tarihinde bir dönüm
noktası olmuştur.
Ardındaki 200 bin çadırlık halkıyla birlikte, İslamiyeti kabul ettiler. Böylece,
dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından birinin temelini attılar.
Araplar bu devlete Selçuk Bey’e nisbetle “Selçukiyye” demiştir.


Dokak Oğlu Selçuk
Dokak, Oğuzların Kınık boyuna mensup bir bey idi. Kuvvetinden dolayı
kendisine Temür-Yalıg (Demir yaylı) derlerdi. Aral Gölü civarında
yaşayan Oğuz Yabgusunun (eski Türkler, özellikle de Oğuzlar, hükümdarlarına
çok saygı gösterir ve böyle hitap ederlerdi) maiyetinde idi. Hazar
hükümdarı Beygürşah ile de yakın bir münasebet kurmuştu. Bu sayede
emrine ordu verilmiş ve askerî bir birliğin komutanı olmuştu. Yiğitliği,
ileri görüşlülüğü ve sağlam ahlakı ile tanındı. Vefat ettikten sonra bu şanını
oğlu Selçuk’a miras bıraktı. 900 yılında Yenikent’te doğan Selçuk
Bey, babasının vefatında 18 yaşlarındaydı.
Ama pek çok meziyetin sahibiydi. Zeki ve kuvvetliydi. Oğuz
Yabgusu Beygü Han’a kendini sevdirdi ve sübaşılığa tayin edildi. Sübaşı,
eski Türkçede kumandan demektir. Hân’ın Selçuk’a teveccühünün artması,
başkalarını kıskandırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir