Dünyanın Üzerindeki Kalkanlar

Mustafa Necati Özfatura

DÜNYANIN ÜZERİNDEKİ KALKANLAR

 Enbiya Suresi 32. ayetinde mealen şöyle buyrulmuştur:

“Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık.”

Gökyüzüne Dünya’yı koruma görevi verilmiştir. Hayat için son derece elverişli olan Dünya’dan uzaklaştıkça çok sayıda tehlikeler vardır. Kozmik ışınlar, göktaşları, kuyruklu yıldızlar, dondurucu soğuklar sadece bir kaçıdır.

 

  1. ATMOSFER

Yeryüzünün bilinen kalkanlarından ilki atmosferdir.

Bütün yumuşaklığına ve geçirgenliğine rağmen gerçekten dünyanın sağlam bir tavanıdır.

Dünyamızı çepeçevre kuşatan bu kalkan (tabaka) şeffaftır. Pek çok tabakalar (7 tabaka) halindedir. İklim olaylarının meydana geldiği tabaka (12 km 0-15 km) Troposfer; burada bütün canlıların soluduğu hava bulunmaktadır.

Genel olarak atmosferin bir diğer görevi yeryüzüne gelen zararlı ışınları ve gök cisimlerini engellemesidir. Kaynağı bilinen veya bilinmeyen pek çok zararlı ışını atmosfer bir filtre gibi süzmektedir.

Uzaydan gelen yabancı cisimleri ise geldikleri açıya bağlı olarak kaydırmak, geri taşımak suretiyle veya sürtünmeden dolayı yanarak yeryüzüne düşmesini engellemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir