Düşmanı Aratmayan Müttefikler

Ercümend Korkmaz

Türkiye’de yakın zamanda ortaya çıkmış, neredeyse değişmez bir kaide vardır. Halkın bir araya gelmesi imkansıza yakın olan kesimlerinin üzerinde ittifâk ettiği yegâne husus bu olsa gerektir ve o kadar ki seçimlere giren bir parti yalnız bu kitlenin desteğini elde etse, intihaplardan demokrasi tarihimizde görülmemiş bir zaferle çıkması kuvvetle muhtemeldir. O fikir şudur: Kabiliyetli, zekî ve müsta’id bütün gençler doktor, mimâr, mühendis olmalıdır; elekten geçen daha küçük taşlar gibi görülenler hukuk fakültesine; geriye kalan kum taneleri yani “ötekiler” ise sâir sosyal branşlara sevk edilebilirler: “Hiç olmazsa filozof filan olsunlar yani değil mi? Müteferrik de olabilirler, durun bir dakika, bu kelime tam olarak böyle miydi pek emin değilim.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir