Eğitim, şarttır!

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

Büyük pedagog, psikolog ve sosyolog İmâm-ı Gazâlî (rahimehullah) yukarıdaki
veciz sözünde; âlimlerin, velîlerin, mürşidlerin, rehberlerin, eğitimcilerin
derece ve mertebelerini ne güzel ifâde etmektedir…
Bilindiği gibi (0-30) yaş grubuna çocukluk ve gençlik, (31-50) yaş arasına olgunluk,
yetişkinlik, (51-70) arasına ihtiyârlık, 70’ten sonrasına da “pîr-i fânî”-
lik dönemi denilmektedir. Bunlar arasında ise çocukluk ve ergenlik çok önemli
bir dönemdir. Bu dönemlerde çocuğa öğretilenler; taş üzerine yazı yazmak,
mermere nakış yapmak gibi kalıcıdır.
Elbette ki temel dinî eğitimin evvelâ evde başlaması lâzım. Sonra kreşler,
ana sınıfları, anaokullarında devam etmelidir. İlkokul, ortaokul ve lisede ise
dozajı arttırılarak devam etmelidir.
Çocuğu, okula göndermeden önce temel dîn bilgileri öğretilmezse ve hele ilköğretimdeki
hocaları da öğretmezler [hele yanlış öğretirlerse], o çocuk artık
bunları öğrenecek vakit bulamaz. Allah muhafaza dinsiz veya İslâm ahlâkından
mahrum olarak yetişebilir.
Eğer öyle olursa, dünyâ ve âhirette felâketlere sürüklenir, millete de zararlı
olur. Kendine ve başkasına yapacağı kötülüklerin günahları ise, ana-babasına
da yazılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir