Ehl-i Sünnet’in Lüzumu

“Kalbe gelen bütün mânevî ahvâli (hâlleri), keşifleri
(buluşları) bize verseler, fakat kalbimizi Ehl-i Sünnet i’tikâdı
ile süslemeseler, kendimi mahvolmuş ve hâlimi harâb
bilirim. Bütün harâblıkları, felâketleri üzerime yığsalar,
lâkin kalbimi Ehl-i Sünnet i’tikâdı ile şereflendirseler, hiç
üzülmem.” [Hâce Ubeydullah-ı Ahrâr]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir