Elveda Doğduğum Topraklar

Balkanlar’ın yetiştirdiği Türk
şair, yazar, siyasetçi, diplomat olan
Yahya Kemal Beyatlı;
“Türkler bir deniz gibi balkanlardan
çekilmiş, lâkin tuzunu bırakmış,
bütün topraklar Türklük
kokuyor” demektedir.
“Balkanlar” ifadesini mekteplerde
çok az duyarız. Oysaki tam 500 sene
bu coğrafyada hüküm sürdük. Dağıyla,
taşıyla, kurduyla, kuşuyla, tozuyla,
toprağıyla her yerine bir Türk eseri
inşâ ettik. Bu çilekeş topraklar 1877-
78’de zuhur eden Osmanlı-Rus savaşı
(93 Harbi) ile elimizden çıktı.
*
Nihayetinde, Türkler son 125-
130 yıl çok büyük acılar, felaketler,
sürgünler yaşadı. Bu büyük sıkıntılar,
açlıkla, kıtlıkla, ölümle noktalandı.
Yüz binlercesi yollarda öldü,
yüz binlercesi yetim kaldı.

divanyolu-35-baski-68 divanyolu-35-baski-70 divanyolu-35-baski-71